• Back
  Forward
  Pause
  Caption
  7 FADE
  /slideshows/homeLarge/_DSF6687.jpg Chúc Mừng Năm Mới Xuân Mậu Tuất 2018! Kính chúc quý Cha, quý nam nữ tu sĩ và mọi người tran hoà ân lộc thánh, an khang, thịnh vượng!
  /slideshows/homeLarge/_DSF6680.jpg Cung chúc tân niên, vạn sự bình yên, hạnh phúc vô biên, vui vẻ triền miên… Chúc Mừng Năm Mới!!!
  /slideshows/homeLarge/_DSF6740.jpg “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng!” "The kingdom of God is at hand. Repent, and believe in the Gospel" (Mk. 1:15).
  /slideshows/homeLarge/_DSF6735.jpg May we draw nearer to God throughout this Holy Lenten Season.
  /slideshows/homeLarge/_DSF6009-1.jpg Muôn Ngàn Lời Tri Ân…Millions of Gratitude 60 Năm Hiện Diện và Được Sai Đi…60 Years of Presence & Being Sent!
  /slideshows/homeLarge/_DSF6163-1.jpg Hội Dòng Mừng 60 Năm Thành Lập (1958-2018) General Superior, Sr. Maria Magdalene Pham, OP, presents the Welcoming Address on our 60th Anniversary of Establishment Celebration.
  /slideshows/homeLarge/_DSC0322.JPG 2018 March for Life in Dallas Sisters and postulants joined a crowd of 10,000 to stand for the dignity and sacredness of LIFE.
  /slideshows/homeLarge/_DSC0354.JPG Every human life is a gift from God. May we seek to recognize every person's God-given dignity.
  /slideshows/homeLarge/DSC_6469.jpg O God, you are my God - it is you I seek! (Ps 63:2)
  /slideshows/homeLarge/_DSF5146-1.jpg IMMACULATE MORNING - a heavenly gift of snow blankets on the Solemnity of the Immaculate Conception.
  /slideshows/homeLarge/_DSF5142.jpg Embracing an unusual, yet beautiful sight! Sisters joyfully pause for a Kodak moment.
  /slideshows/homeLarge/_DSF5423-1.jpg 160 Years of Dedication! Congratulations to our Jubilarians who celebrated their 60th, 50th and 25th Anniversary of Religious Profession!
  /slideshows/homeLarge/_DSF4206.jpg "One holy people gathered in love beyond our own." Archbishop Emeritus Joseph Fiorenza and Sisters on the occasion of Blessing St. Anne Chapel
  /slideshows/homeLarge/_DSF3761.jpg Chúc Tụng - Ngợi Khen - Giảng Thuyết Trên Làn Sóng 900AM Sr. Lucy Lương, OP & Sr. Theresa Hằng, OP was live on Radio Saigon Houston KREH 900AM